0 views

" />

Alevitische Gemeinde Duisburg / Duisburg Alevi Toplumu

Kendin için istediğini başkaları için de iste. (Hz. Ali)

Alevitische Gemeinde Duisburg / Duisburg Alevi Toplumu - Kendin için istediğini başkaları için de iste. (Hz. Ali)

Allah–Muhammed–Ali üçlemesi

Allah Muhammed Ali üçlemesi, Aleviliğin inanç sisteminde ve edebiyatında son derece önemli bir yere sahiptir ve Aleviliğin temel kuralını özetler.

1. Tevhid:
Allah’ı tanımaktır. Tektir. Evreni o yaratmıştır. Her şey ona muhtaçtır. Rahim ve Rahman olan odur. Esirgeyen bağışlayan da odur. Ondan öncesi ve sonrası yoktur.
Sevmek için evreni, sevilmek için insanları yaratmıştır. Tevhid hakkında Kur’an da pek çok ayet vardır.

2-Nübüvvet:
Peygamberliktir. Peygamberliğe ve Hz. Muhammed’in sonunculuğuna  inanmaktır. Ondan önceki peygamberlere ve kitapların ilahi olduğuna inanmaktır. Kur’an Hz. Muhammed´e inmiş Allah  buyruğudur. Son ilahi kitaptır. Bu inanç Nübüvettin temelidir.

3- İmamet:
Nübüvetle (Peygamberlik) gelen Allah emirlerinin, peygamberin Hakka yürümesinden sonra devam ettiren makamdır. Tanrı ilahi emirlerini elçileri ile insanlığa bildirir. Bu emirlerin sürekliliğini sağlamak için imamlık meydana gelmiş. Bu ilahi yasalar peygambere uyan imamlar tarafından uygulanmıştır.

Tevhid, Allah’tır. Nübüvvet, Hz. Muhammed’dir. İmamet ise imam-ların atası olan Hz. Ali’dir.

Tevhidi, Nübüvveti, imameti temsil eden bu üç ismi birlikte anmak Tasavvufun temel felsefesidir. Bu üç kutsal varlığa inanmak ibadettir. Sevgidir. Sevmenin en yücesidir. İnsanı kurtaracakta bu sevgidir. Alevilikte inancın özü sevgidir.

Hazırlayanlar
Bülent Korkmaz (Dipl. Sozialpädagog / AGD Disiplin Kurulu Başkanı)               
Muhammet Ali Yaşar (Çevre Uzmanı / AGD Genel Sekreter Yardımcısı)

0 views

Şuanda 4 ziyaretçi çevrimiçi
0 ziyaretçi, 4 robot, 0 üye
Tüm zamanlar: 97 de 10-07-2015 01:48 pm PDT
Bugünkü Maksimum Ziyaretçi Sayısı: 33 de 08:39 am PDT
Bu ay: 62 de 04-12-2017 11:12 am PDT
Bu yıl: 62 de 04-12-2017 11:12 am PDT