0 views

" />

Alevitische Gemeinde Duisburg / Duisburg Alevi Toplumu

Kendin için istediğini başkaları için de iste. (Hz. Ali)

Alevitische Gemeinde Duisburg / Duisburg Alevi Toplumu - Kendin için istediğini başkaları için de iste. (Hz. Ali)

Yedi Ulu Ozan

Yedi Ulu Ozan, Alevilik’te söyledikleri Deyişler ile alevi inancını halka anlatan ve yaşadıkları dönemden bugüne Zakirler ve sözlü edebiyat ile ulaştıran kimi hükümdar-şair, kimi halktan bir çoğu Ehli Beyt soyundan gelen kişilere denir.

Cemler’de okunan deyişlerin tamamına yakını bu ozanlara aittir. Artık, bir kutsal miras niteliğinde kuşaktan kuşağa taşınır olan bu deyişlerin eşi görülmedik sanatsal yapısı ve ‘Ulu Ozanlar’ın gerektiğinde ölümden çekinmemeleri ve yapitlari onları halk nezdinde Ulu kılmıştır.

Yedi Ulular olarak anılan şairler:      

1. SEYYİD NESİMİ (1369 – 1417)

2. ŞAH HATAYİ (1487-1524)

3. FUZULİ (1504 -1556)

4. YEMİNİ (15. yüzyıl sonu-16 yüzyıl başı)

5. VİRANİ(16.yüzyıl)

6. PİR SULTAN ABDAL (16. yüzyıl)

7. KUL HİMMET (16. yüzyılın ikinci yarısı)

 

Hazırlayanlar
Bülent Korkmaz (Dipl. Sozialpädagog / AGD Disiplin Kurulu Başkanı)               
Muhammet Ali Yaşar (Çevre Uzmanı / AGD Genel Sekreter Yardımcısı)

 

0 views

Şuanda 4 ziyaretçi çevrimiçi
0 ziyaretçi, 4 robot, 0 üye
Tüm zamanlar: 97 de 10-07-2015 01:48 pm PDT
Bugünkü Maksimum Ziyaretçi Sayısı: 33 de 08:39 am PDT
Bu ay: 62 de 04-12-2017 11:12 am PDT
Bu yıl: 62 de 04-12-2017 11:12 am PDT