Alevilikte On iki İmam’ın çok önemli bir yeri vardır. Aleviler ibadetlerinde her zaman on iki İmama bağlılıklarını dile getirip onları anarlar. Kısaca belirtmek gerekirse; On iki İmam – bir bütün olarak- Aleviliğin temel yapı taşlarındandır. Buna ek olarak Aleviler, on ikinci İmam Muhammed Mehdi’nin bir gün gelip insanlığı kurtaracağına inanırlar.

Aleviler, Hz. Muhammed’in Hakk’a yürümesinden sonra islama önderlik etmesi gereken kişilerin Ehlibeyt soyundan olmaları gerektiğine inanırlar. Buna kaynak olarak ta Kuran-ı Kerim’in Azhap Suresi 33. ayetini gösterirler. Bu ayet şöyle buyuruyor: “Ey Ehlibeyt Allah sizden her türlü pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler.” Bu ayette Ehlibeytin doğuştan arı olduğu ve bu anlamda da imamlığın Ehlibeytin soyundan gelen kişilerin hakkı olduğu vurgulanır. Bilindiği gibi Ehlibeyt Peygamberin ailesidir. Peygamberin soyu da, yani Ehlibeyt Hz. Ali kanalıyla devam etmiştir. Dolayısıyla önderlik (halifelik ve imamet) Hz. Ali ve çocuklarının hakkıydı. Fakat tarih süreç içinde Ehlibeyt’e karşı büyük kıyımlar meydana gelmiş, 12 Imamın hepsi imam Mehdi hariç, Emeviler ve Abbasiler tarafindan öldürülmüştür.

On iki İmam’ın isimleri:

1. Hz.Ali
2. İmam Hasan
3. İmam Hüseyin
4. İmam Zeynel Abidin
5. İmam Muhammed Bakır
6. İmam Caferi Sadık
7. İmam Musai Kazım
8. İmam Ali Rıza
9. İmam Muhammed Taki
10. İmam Ali Naki
11. İmam Hasan Askeri
12. İmam Muhammed Mehdi