• Buyruk  (Hazırlayan: Sefer Aytekin, Ankara 1958, Emek Basım-Yayımevi) (Hazırlayan: Prof.Dr. Fuat Bozkurt, 1982 Istanbul.)
 • Makalat-ı Hacı Bektaş Veli (Yorumlayan ve Hazırlayan: Aziz Yalçın, Der  Yayınları, İstanbul 1993.)
 • Vilayet – Name (Hazırlayan: Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı.)
 • Nehc-ül Belaga (Hz. Ali`nin konuşmaları / Hazırlayan: Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı.)
 • Saadete Ermişlerin Bahçesi (Fuzuli)
 • Faziletname (Yemini)
 • Tam Hüsniye  (Hazırlayan: Ali Adil Atalay Vaktidolu.)
 • Virani Divanı ve Risalesi  (Hazırlayan: Ali Adil Atalay Vaktidolu.)
 • Kaygusuz Abdal Divanı – Divan-ı Kaygusuz Abdal
 • Abdal Musa Sultan Velayetnamesi  (Hazırlayan: Ali Adil Atalay Vaktidolu)
 • Şah İsmail Hatayi Divan
 • Edip Harabi Divanı
 • Yunus Emre Divanı
 • Pir Sultan (Şiirleri, Nefesleri)
 • Kul Himmet (Şiirleri, Nefesleri)
 • Seyyid Nesimi (Şiirleri)
 • Mehmet Hilmi Dedebaba Divanı
 • Bektaşiliğin İçyüzü (Mehmet Tevfik Oytan)
 • Varidat  / Şeyh Bedreddin
 • Deyişler, Nefesler, Gülbenkler, Mersiyeler, Düvazdeh İmamlar

Aleviliği konu alan bazı kitaplar:

 • Aksüt, Hamza: Aleviler, Ankara 2012, Yurt Kitap Yayın.
 • Aksüt, Hamza: Baba İshak, Yurt Kitap Yayın.
 • Aksüt, Hamza: Hacı Bektaş, Yurt Kitap Yayın
 • Aksüt, Hamza: Pir Sultan, Yurt Kitap Yayın
 • AABF: Cem Erkanı, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
 • AABF: Nikah Erkanı, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
 • AABF: Hakk´a Yürüme Erkanı, AABF-Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu, Köln 2009.
 • Altınok, Baki Yaşa. Alevilik Hacı Bektaş Veli- Bektaşilik, Ahi Kitap Yayın Dağıtım, Ankara 2012.
 • Dr. Bedri Noyan (Dedebaba): Bektaşilik Alevilik Nedir?, Istanbul 1995, Ant Yayınları 3. Baskı.
 • Bezirci, Asım: Pir Sultan, Can yayınları, İstanbul 2003.
 • Dr. Ersal, Mehmet: Alevilik: Kavramlar ve Ocak Sistemi – Çubuk Havzası Aleviliği Örneği- Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2016.
 • Dr. Ersal, Mehmet: Alevi Cem Zâkirliği, Barış Kitapevi, Ankara, 2019.
 • Dr. Ersal, Mehmet: Kahyan Kılıç, Seyhan. Alevi Bektaşi Semahları 1, Barış Kitapevi, Ankara, 2018.
 • Dr. Karakaya – Stump, Ayfer: Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık
 • Kaptan, Remzi: Alevilik Aşkı
 • Dr. Kaygusuz, İsmail: Aleviliğin Doğuşu
 • Dr. Kaygusuz, İsmail: Musahiplik
 • Kehl-Bodrogi,Kristina: Kızılbaşlar/Aleviler, Istanbul 2012, Ayrıntı Yayınları.
 • Kılıç, Mustafa Cemil: Kur` an`daki Alevilik
 • Kılıç, Mustafa Cemil: Sorularla Alevilik
 • Korkmaz, Bülent: Aleviliğin İnanç İlkeleri, Istanbul 2014, Anadolu Ofset.
 • Korkmaz, Bülent: Rıza Şehri`nin Çocukları, Ankara 2018, Yurt Kitap-Yayın.
 • Prof. Dr. Melikoff, Irene: Uyur İdik Uyardılar, Istanbul 2009, Demos Yayınları.
 • Şener, Cemal Alevilik Olayı
 • Öztoprak, Halil: Kur`an da Hikmet Tarihte Hakikat ve Kur`an da Hikmet Incil´de Hakikat
 • Özmen, İsmail: Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi
 • Özmen, İsmail: Simgeler ve Rıza Kenti Alevilik Bektaşilik
 • Öz, Baki: Alevilik Nedir?, Istanbul 2008, Der Yayınları.
 • Öz, Baki: Bektaşilik Nedir?
 • Tur, Dervis: Erkanname
 • Dr. Uluçay, Ömer: Alevilikte Toplu İbadet (Cem Erkanı), Adana 1993.
 • Ulusoy, Celalettin: Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi Bektaşi Yolu, Hacıbektaş1980.
 • Prof. Dr. Yaman, Ali: Kızılbaş Alevi Ocakları
 • Prof. Dr. Yaman, Ali: Alevilik Kızılbaşlık Tarihi
 • Prof. Dr. Yaman, Ali: Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi, Yedinci Kapı Yayınları
 • Yaman, Mehmet (Dede): Alevilik /İnanç- Edeb- Erkân, İstanbul 2007.
 • Yaman, Mehmet (Dede): Alevilikte Cem, İstanbul 1998.
 • Zelyut, Rıza: Öz Kaynaklara Göre Alevilik, Yön yayıncılık, 1991.