Çiçeğini Al Gel

„Çiçeğinin Al Gel!” sloganı altında Duisburg Alevi Toplumu olarak 30.06.2024 tarihinde 11:00 – 14:00 saatleri arasında yedinci kez geleneksel Çevre ve Çiçeklendirne Etkinliğimizi düzenliyoruz.

Doğa ve çevre, Alevi inancında merkezi bir rol oynamaktadır. Alevi şairler, eserlerinde doğanın güzelliğini ve önemini defalarca vurgulamışlardır. Ulu ozanlarımızdan Pir Sultan Abdal şöyle yazar: “Doğa, Tanrı’nın aynasıdır, onda Yaradan’ın güzelliğini görürüz.” Bu sözler, doğaya saygı ve özen göstermenin manevi bir anlam taşıdığını bize hatırlatır. Aynı şekilde şair Yunus Emre de şunu vurgular: “Yer ve gök bir kitaptır, Tanrı’nın sözlerini onda okuruz.”

Aşık Veysel de doğayı ve toprağı şiirlerinde sıkça işlemiştir. Ünlü eseri “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”da şu dizeleri yazar:

“`
Koyun verir kuzu verir süt verir
Yemek verir ekmek verir et verir
Kazma ile dövmeyince kıt verir
Benim sadık yarim kara topraktır
“`

Bu dizeler, toprağın ve doğanın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu ve ona olan derin bağımızı anlatır.

Bu etkinliğimizde, cemevimizin çevresini temizleyecek ve getirdiğimiz bitkileri dikeceğiz. Doğayı koruyarak, atalarımızın öğretilerine uyar ve çevremizin korunmasına katkıda bulunuruz. Herkesi, doğanın korunması için olan bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.