Duisburg Alevi Toplumu Kuruluşunun 25. Yılında Genel Kurula Gidiyor

Canlar, Yoldaşlar

Şu anda genel kurulunu gerçekleştirdiğimiz Duisburg Alevi Toplumu’ nun dernekler masasına  resmi kaydı 13.12.1988 yılıdır. Tam yirmi beş yaşındayız. Yirmi beş yıldır örgütlendik. İnancımızın gereğini yerine getirdik. İnancımızın resmiyet kazanması için direndik. Toplumumuza hizmet sunduk. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nu kuran yedi dernekten biriyiz. Kurucularımızdan sayın Hüseyin Erdoğan, bu yıl birlikte paylaştığımız Aşure günün bitiminde benimle birlikte yapmış olduğu  muhabbette aynen şöyle dedi: ”İlk genel kurulumuzu polisin nezaretinde yapmak zorunda kalmıştık. Saldırıya maruz kalmıştık. Kurmamızı istemiyorlardı. Ama bugün çok mutluyum. Yirmi beş yıl sonra Aşureyi bin kişi ile birlikte paylaşıyoruz.  Toplumun bu güzelliğini, inanca sahip çıkmasını gördüm ya! Artık ölsem bile gözüm geride kalmaz“ Evet, bu sözler kurucu başkanımızdan duyduğum an kendimi mutlu hissettim.  Hüseyin Erdoğan, merhum Rıza Başaran ve pirimiz Merhum Musa Demir Dede ve arkadaşlarının zorluklarla 25 yıl önce kurmuş oldukları Duisburg Alevi Toplumu’nun tam  on altı yıldır başkanlığını yapıyorum. O günle bugünü kıyasladığımızda çok kazanımlar elde ettiğimizi biliyoruz ve her şeyi daha iyi görüyoruz..

Kazanımlarımız

Alman okullarında Alevilik dersleri veriliyor. Bugün artık Weinburg  Üniversitesinde Alevilik kürsüsü oluştu. Prof. Auçenoğlu bu kürsüye tayin edildi. Şu anda Duisburg’da, üç okulda Alevilik dersleri veriliyor.

Üst kuruluşumuz Almanya Alevi Birlikler Federasyonu hepimizin adına Hamburg hükümeti ile “Stattsvertrag” devlet antlaşması yaptı. Hamburg Eyaleti Alevi inancına resmiyet kazandırdı. Bremen ve Nidersachsen eyaletleri ön anlaşmayı imzaladılar. En kısa zamanda bu eyaletlerle de “Stattsvertrag” imzalanacaktır. NRW ve diğer eyaletler için çalışmalarımız devam ediyor.

Matem ve Hızır günlerinde dergahlarımız dolup taşıyor. İnsanlarımız, örgütlü yapıya ve inancımıza sahip çıkıyor.

Artık cenazelerimiz camiye gitmiyor. Erkanımıza göre Cem Evlerimizde cenaze törenleri yapılıyor.  Pirlerimiz bu hizmetleri en iyi bir şekilde yerine getiriyorlar.

Alevi Toplumuna ait televizyonumuz var.

Alman kamuoyu bizi iyi tanıyor ve iyi bir itibarımız var. Bilakis uyum konusunda çok ciddiye alınan bir kurum olarak takdir ediliyoruz.

Amacımız

En önemli hedefimiz ülkemizde eşit yurttaşlık hakkıdır. Eşit yurttaş olmak için inancımız  anayasal güvenceye kavuşmalıdır. Cem Evleri ibadet merkezleri olarak kabul edilmelidir. Zorunlu Din eğitimi kalkmalıdır. Alevi Dergahlarının idaresi ve mal varlığı Alevi Toplumuna iade edilmelidir. Devlet tüm inançlara eşit mesafede olmalı. Aleviler de diğer inançlar gibi devletin imkanlarında faydalanmalıdır. Alevi köylerine cami yapımı durdurulmalı. Yapılanlar ya yıkılmalı veya Cem evlerine dönüştürülmelidir. Hiç kimse inancından dolayı ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır. İnançlara saygı duyulmalıdır. Diyanet teşkilatı Alevilerin verdiği vergilerle finanse edilmemelidir. Her inanç kendi inancını kendisi finanse etmelidir. Onun için Diyanet Teşkilat kaldırılmalıdır. Aleviler, asimilasyoncu Din derslerine çocuklarını göndermemeli! Din derslerine girmemeli ve boykot etmelidirler!

Cem evlerimiz hukuksal güvenceye kavuşmadığı müddetçe Cami ve Cem Evi projesi asimilasyon projesi olarak görülmelidir. Alevi Dedelerine devletin maaş vermesi, inancı ve dedeleri devletçe yönlendirmek, inancın özünü değiştirmek istemekteler.  Alevi Dedeleri, dün olduğu gibi bugünde inancın özüne, kurallarına bağlı kalmalıdırlar. Bu asimilasyoncu politikaları ret etmelidirler.

Hepimiz, Türkiye’nin gerçek laik hukuk ve çağdaş bir ülke olması için mücadele etmeliyiz.

Görev Süremiz

Tam on altı yıldır Duisburg Alevi Toplumu’ nun başkanlığını yapıyorum. Bu görevi ve sorumluluğu genel kurullarda üyelerimiz bize verdiler. Toplumun bize verdiği göreve layık olmaya çalıştık. Ben ve arkadaşlarım davamız ve inancımız için çalıştık. Davamıza, inancımıza zarar geleceğini hissettiğimiz konularda direndik. Örgütü her türlü kişisel ve siyasal menfaatlerin üstünde tuttuk. Bazılarının siyası ve şahsi menfaatlerine karşı durduk. Bu nedenle küsenler, darılanlar, kurumu terk edip gidenler oldu. İnancımıza, örgütlü yapımıza uyum sağlamayanlar, amaçlı içimizde bulunanlar umduğunu bulamadılar. Onlar temizlendikçe örgütlü yapımızda daha da güçlendi.

 7 Aralık 1997 yılında arkadaşlarımla göreve başladığımda 35 kişi banka üzerinden aidat ödüyordu. Bugün dört yüz aile üyemiz var. Bu ailelerin yüzde doksanı aidatlarını banka üzerinden ödüyorlar. Salonumuzun inşa edilmesinde çeşitli zorluklarımız oldu! Ama bugün örgütlü yapımız için önemli bir gelir kaynağıdır. Matem günlerinde hepiniz görmüşsünüzdür. Bir tarafta konferanslarımız, bir tarafta oluşturduğumuz Cem Evimiz ve en az her gün beş yüz kişinin birlikte lokmaları paylaştığı salon bölümü! Salonumuzun elverişli olması hizmetimizin kalitesini ve katılımı artırıyordu.

Duisburg Alevi Toplumu’nun mali raporunda da gördüğünüz gibi inşattan dolayı tüm sorunlarımız çözülmüştür. Kurumumuz kurallarıyla verimli bir şekilde işliyor. Son üç yıl içinde maddi sıkıntı diye bir gündemimiz oluşmadı. El borçlarımızın çoğunu ödedik. Geri kalanını da ödemeye devam ediyoruz. Dedikodu yapanların, kurumumuzun inşaattan dolayı oluşan sorunlarını çözemeyeceğini sanıp hayal kuranların hayalleri bir defa daha kursaklarında kaldı. Bugün, dünden daha güçlü bir konumdayız.

On altı yıldan beri başkan olarak görev yapıyorum. Bu süre içinde sayıca çok insan yetiştirdik. Yönetim Kurulu toplantıları, demokratik, şeffaf ve öğretici geçti. Benimle görev yapan tüm arkadaşlarımdan razıyım. Birini üzmüşsem, kırmışsam yol için ve dava için yapmışımdır. Yol her şeyden daha uludur. İnancımıza göre kadın erkek eşittir. Şimdiye kadar belki de bu konuda başarılı olamadık. Artık bu durum değişmeli en az yedi bayan yönetim kurulunda temsil etmelidirler.

On altı yıllık hizmet pekte öyle kolay olmadı, güveninizden dolayı teşekkür ediyorum. Artık ben başkan olarak aday değilim.  Bir değişim zamanı çoktan geldi.

Kurucularımızdan pirimiz Musa Demir Dede, merhum Rıza Başaran, yol kardeşimiz Rabia Erkan, Hasan Menekşe, Hüsnü Dilber, Musa Demirbilek, Şirin Tensi, Zozan Onay ve isimlerini hatırlamadığım yol arkadaşlarımız Hak’kın rahmetini kavuştular. Toprakları bol, mekanları cennet olsun!

25 Yıl sonra yapacağımız Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Veli Aydın
AGD Başkanı