Katliamları Lanetliyoruz

1978 MARAŞ KATLİAMINI
UNUTMADIK…
UNUTMAYACAĞIZ…
UNUTTURMAYACAGIZ…